PELEȚII

Peleții din lemn sunt deșeuri lemnoase, deshidratate și comprimate până la dublul densității energetice a lemnului verde. Peleții agricoli sunt deșeuri agricole ca de exemplu coajă de semințe de floarea soarelui, paie, etc.

Peleții au o putere calorica mare, costuri mici de transport și depozitare.

Peleții sunt un înlocuitor viabil pentru diferite tipuri de combustibil fosili (gazul natural, petrolul, cărbunii) sau lemnul de foc și sunt o sursă de energie modernă, curată, ieftină.

Peleții (lemn sau resturi agricole) și biomasa va constitui în anii ce urmează o bază foarte importantă de sursă de energie regenerabilă.

Energia bazată pe biomasă si peleți are soluții de producere mult mai eficiente, decât cele rezultate din exploatarea energiei solare sau eoliene.

Politicile și practicile energetice internaționale ți naționale vor continua să promoveze utilizarea biomasei și al peleților.

Creșterea prețului combustibilior fosili, resursele energetice limitate, efectul de seră au dus la apariția peleților ca și combustibil alternativ cu prețul mult mai stabil. În comparație cu gazul costul este de cel puțin 20% mai mic prin folosirea peleților, în plus arderea este un proces neutru, în atmosfera fiind degajată aceeași cantitate de dioxid de carbon ca cea folosită de copac pentru a ajunge la maturitate. Cenușa rezultată prin arderea peleților poate fi folosită drept îngrășământ, deci nu necesită transport și depozitare.

Folosind peleți veți avea același grad de confort ca și când folosiți gaze. Pericolul de explozie nu există iar puterea calorică și randamentul arderii sunt mai mari.

Caracteristici tehnice: diamentrul 4-10 mm, lungime <50 mm, greutate în vrac 700 kg/mc, umiditate <8%, cenușă <1,5%, putere calorică pelete din lemn: 4.500 kcal/kg.

În comparație un sac de 15 kg de peleți din lemn are 67.500 kcal echivalentul cu aprox. 8 m³ de gaz natural sau 35 kg de lemne de foc cu 25 % umiditate.

 

CAZANELE PE PELEȚI ȘI BIOMASĂ

Cazanele pe peleți și biomasă comercializate de societatea noastră  sunt automatizate, cu programare ușoară, eficiență ridicată și funcționare economică, atât pentru încălzire cât și pentru obținerea apei calde menajere.

Cazanele pot fi conectate atât la instalațiile clasice de încălzire pe radiatoare, pardoseală, pereți, etc, cât și la alte sisteme de producerea energiei.

Se recomandă în special fermelor agricole, zootehnice, viticole, producătorilor de furaje pentru animale, serelor, etc. unde deșeurile agricole se refolosesc ca combustibil, dar și consumatorilor casnici pentru economie și confort.

Cazanele generatoare de aer cald sunt ideale pentru sere, uscătoare, hale, nefiind necesară racordarea la rețeaua de radiatoare.

Operarea cazanelor este foarte simplă, se alimentează rezervorul de combustibil, se programează temperaturile dorite pentru diferite intervale și spații. Presupune manipularea unei cantități mult mai mici de combustibil în comparație cu lemnul de foc.

Cazanele pe peleți și biomasă sunt folosite atât de consumatori casnici (putere 7-45 kW), de consumatori medii pentru încălzirea și producerea apei calde la nivelul clădirilor administrative, școlilor, spitalelor, hotelurilor, pensiunilor (putere între 45-500 kW) cât și de consumatorii industriali (putere peste 500 kW).  

Arzătoarele pe peleți sunt o varinată prin care cu o investiție mai mică se trece la folosirea peleților ca combustibil în cazanele existente deja pe bază de gaz, păcură, motorină, lemne de foc prin montarea acestora cu sistem automat de aprindere și modulare a randamentului.

Pentru achiziționarea cazanelor pe peleți, a uzinelor de producție peleți, a arzătoarelor pe peleți, se pot obține credite nerambursabile prin programul “Casa Verde” și prin accesarea fondurilor structurale acordate de Uniunea Europeană.